De "Duurzaam heidsdoos" van Unipex

Een mix van verantwoorde verbintenissen

Unipex heeft 3 exclusieve CSR meetinstrumenten ontwikkeld om onze partners beter te ondersteunen en hen dagelijks te voorzien van onze expertise inzake Duurzame Ontwikkeling.

Onze CSR-audits

Voor een steeds duurzamere follow-up

Wij hebben 3 prioritaire CSR-uitdagingen bepaald: People, Planet & Ingredients. Wij evalueren zowel onze eigen CSR-acties als die van onze leveranciers.

De CSR-audits van onze toeleveringsketen (leveranciers en producenten) omvatten de naleving van milieu-, maar ook sociale normen (gezondheid en veiligheid van werknemers).

Op verzoek kunnen MVO-audits worden uitgevoerd door een getrainde en geaccrediteerde MVO-auditor van Intertek Unipex.

Onze diagnose van producten

Goede praktijken bevorderen

Onze Ingredient Diagnostic is een exclusief scoringsinstrument dat tot doel heeft een evaluatie van onze producten voor te stellen waarin de milieu- en sociale criteria van onze grondstoffen zijn geïntegreerd.

Wij evalueren de CSR-prestaties van onze grondstoffen aan de hand van welomschreven criteria: oorsprong, CSR-certificaten en -labels, mogelijke vervangingen, efficiëntie en transparantie.

Met de diagnose van producten ondersteunen wij onze leveranciers door hen aan te moedigen tot een meer verantwoorde productie.

Onze koolstof-LCA

De impact van onze activiteiten op het milieu verminderen

Carbon LCA is de koolstoflevenscyclusanalyse van de materialen die wij distribueren. Met dit instrument, waarmee nog wordt geëxperimenteerd, kan de CO2-uitstoot van een ingrediënt gedurende zijn hele levenscyclus worden gemeten volgens de methode "van wieg tot markt" (van oorsprong tot productie tot distributie).

Het vergemakkelijkt de identificatie van verbeteringspunten met het oog op de vermindering van onze CO2-uitstoot.

Voor meer informatie

Onze partners en duurzame ontwikkeling

Wij hebben onze partners gecontroleerd op duurzame ontwikkeling.

Ontvang de CSR-nieuwsbrief

Abonneer u op

Vragen om gecontacteerd te worden

Te contacteren

Contacteer
onze specialist

Clémentine Verantwoordelijke MVO/
Duurzame ontwikkeling

+ 33 (0) 1 71 02 31 41

Zie ook