Duurzame Ontwikkeling Maak een echte verbintenis. Duurzaam handelen.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) is gericht op het verbeteren van de ecologische, sociale, economische en ethische impact van onze activiteiten en wij nemen onze missie serieus.

Onze CSR-verbintenissen centraal stellen in onze strategie betekent concrete acties ondernemen om de veiligheid, de kwaliteit en de milieubescherming dagelijks te bevorderen. Daartoe worden al onze teams gemobiliseerd om de belangrijkste uitdagingen die wij hebben vastgesteld, aan te gaan.

Wij zijn altijd op zoek naar de beste oplossingen. En we zijn meer dan ooit gemotiveerd om uitmuntendheid tot onze enige referentie te maken.

Onze strategische acties
voor 2021

People

Handhaving van de arbeidsomstandigheden, zowel intern als in onze toeleveringsketen

Wij plaatsen welzijn in het hart van onze visie

 • Jaarlijks toezicht op de maatregelen inzake de frequentie van arbeidsongevallen en het ziekteverzuimpercentage.
 • Kwantificering en controle van de verstrekte opleiding.
 • Tevredenheidsenquête onder werknemers over welzijn op het werk.
 • Gelijkheid van mannen en vrouwen: evaluatie van de loonkloof.
 • Aanvaarding van onze gedragscode door onze leveranciers.
 • MVO-evaluatie van onze leveranciers

Doelstellingen

 • 0 leverancier* in gevaar** tegen eind 2021 leveranciers met een risico tegen eind 2021
 • 100% van onze leveranciers* aanvaarden onze gedragscode tegen eind 2021.

* leveranciers die 80% van de omzet vertegenwoordigen
** wordt geacht een risico te lopen indien CSR-evaluatie = 0

Planet

Bestrijding van klimaatverandering

Wij nemen maatregelen om onze energie-impact te verminderen en volgen de voortgang van onze acties

 • Koolstofvoetafdruk en vermindering van onze CO2-uitstoot.
 • Voorkeur voor een 100% groene gas leverancier in ons magazijn
 • Identificatie en vervanging van de meest energie verbruikende toestellen.
 • Recycling en terugwinning van ons kantoorafval.
 • Energiezuinige verlichting in ons magazijn.
 • Aanbeveling voor het gebruik van de trein voor onze zakenreizen
 • Voortzetting van de geleidelijke vervanging van ons wagenpark door hybride of elektrische modellen
 • MVO-evaluatie van onze vervoerders.

Doelstellingen

 • Onze CO2-uitstoot tegen eind 2021 met 20% verminderen (Scope 1 & 2)
 • Een tool opzetten om onze CO2-uitstoot (scope 3) te bestuderen via onze nieuwe tool "Carbon LCA" van onze producten

Ingredients

Het gebruik van verantwoorde grondstoffen bevorderen

Wij maken van duurzamere bronnen van grondstoffen onze prioriteit

 • Ontwikkeling van ons eigen instrument "MVO-diagnose van onze producten", dat in een eerste fase de milieu-impact evalueert van producten die 30% van onze omzet vertegenwoordigen.
 • MVO-beoordeling aan de hand van verschillende criteria: herkomst, certificering of keurmerk met milieu- of sociale garanties, hernieuwbaarheid, vervuiling, gevaarlijkheid, ecodesign, biologische afbreekbaarheid en transparantie.

Doelstellingen

 • Een CSR-ratingtool opzetten voor onze ingrediënten

Ontdek onze "Duurzaamheidsbox" van Unipex voor meer informatie.

Ontdek

Onze certificeringen

Het wereldwijde evaluatieplatform voor MVO-prestaties EcoVadis heeft ons in 2018, 2019 en 2020 het Gold-niveau van erkenning toegekend. UNIPEX behoort daarmee tot de top 1% van de door Ecovadis geëvalueerde bedrijven in zijn sector.

Het Carbon Disclosure Project is een internationale certificering voor koolstofemissies die de milieu-impact van bedrijven beoordeelt. UNIPEX kreeg een B-score: een score hoger dan het Europese gemiddelde en boven het gemiddelde van de bedrijven in onze categorie.

 • EcoVadis Gold
 • CDP Score B
 • Naleving van goede distributiepraktijken
 • ISO 9001v2015
 • OEA Douanes
 • Ingrediënten COSMOS
 • Attest ESAD III
 • Lid van Responsible Care
 • Lid RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil)

Ontdek al onze certificeringen en erkenningen

Voor meer informatie

Ons verslag over
duurzame ontwikkeling

CSR Report 2020

Downloaden

Ontvang de CSR-nieuwsbrief

Abonneer u op

Vragen om gecontacteerd te worden

Te contacteren

Contacteer
onze specialist

Clémentine Verantwoordelijke MVO/
Duurzame ontwikkeling

+ 33 (0) 1 71 02 31 41

Zie ook