Duurzame Ontwikkeling In ons engagement
staat het milieu centraal

Omdat wij geloven in een verantwoorde economie hebben wij van duurzame ontwikkeling onze prioriteit gemaakt en houden wij rekening met de ecologische, sociale en economische impact van onze activiteiten. Wij passen ons duurzaam ontwikkelingsbeleid toe in elke fase van onze activiteiten. Het wereldwijde platform voor sociale en milieueffectbeoordeling ECOVADIS kende ons in mei 2018 dan ook het erkenningsniveau Silver toe.

Ontdek onze 5 pijlers
voor duurzame ontwikkeling

Onze medewerkers

Alle medewerkers bij Unipex krijgen een opleiding duurzame ontwikkeling en verbinden zich ertoe onze waarden uit te dragen door een ethisch en anticorruptiehandvest te ondertekenen.

Grondstoffen van onze partners

Duurzame ontwikkeling moet algeheel zijn: daarom hebben 80% van onze leveranciers onze Gedragscode aanvaard en staan zij samen met ons achter deze keuze. Wij maken de toeleveringsketen nog transparanter door onze leveranciers en hun ingrediënten te evalueren op basis van duurzame criteria en door audits uit te voeren van de duurzame ontwikkeling en de kwaliteit. Wij geven bijvoorbeeld op basis van ons RSPO* engagement de voorkeur aan het gebruik van een bepaalde palmolie die beantwoordt aan specifieke duurzaamheidscriteria. 

*Roundtable for Sustainable Palm Oil

Verantwoorde operationele activiteiten

Wij sorteren al ons afval en al dit afval wordt gerecycled door een solidair bedrijf: wij helpen elk jaar het equivalent van 60 bomen te redden.

Wij zetten ons niet alleen dagelijks in, maar fungeren ook als partners van organisaties die zich inzetten voor de permanente verbetering van de prestaties in de domeinen hygiëne, veiligheid en milieu (HSE).

Wij zetten ons in voor een actief veiligheidsbeleid en hechten veel belang aan risicobeoordeling, zowel binnen het bedrijf als bij onze partners.

Onze certificeringen

  • Naleven van de goede distributiepraktijken
  • ISO 9001v2015
  • OEA Douane
  • COSMOS ingrediënten
  • ESAD III certificaat
  • Lid van Responsible Care
  • RSPO lid (Roundtable for Sustainable Palm Oil)

Ontdek al onze certificeringen en erkenningen

Contacteer
onze specialist

Clémentine Verantwoordelijke MVO/
Duurzame ontwikkeling

+ 33 (0) 1 71 02 31 41

Zie ook